Radosne pływanie

17 kwietnia 2018
basen z dzieckiem
  • Samodzielna wizyta na basenie lub uczestniczenie w lekcjach pływania dla dzieci lub niemowląt powinno odbywać się w radosnej atmosferze i bezpiecznym otoczeniu, co pozwoli w pełni pobudzić społeczny, intelektualny, fizyczny i emocjonalny rozwój dziecka.

 

  • Nauka pływania powinna być zindywidualizowana i oparta o indywidualne możliwości i predyspozycje dziecka. Dzieci powinny uczyć się pływania w systemie jeden na jeden – z jednym nauczycielem (z udziałem rodzica lub bez jego obecności w wodzie) lub w grupie, gdzie każdemu dziecku towarzyszy rodzic lub inny opiekun, które dziecko dobrze zna.

 

  • Lekcje nauki pływania powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli pływania, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia w zakresie nauki pływania dzieci i niemowląt, rozwoju dzieci oraz ratownictwa wodnego. Dzieci w różnym wieku różnią się znacznie potrzebami i poziomem rozwoju – nauczyciele powinni umieć dostosowywać się do indywidualnych potrzeb danej grupy wiekowej.

 

  • Rodzice dzieci z problemami zdrowotnymi powinni poinformować o tym szkołę pływania przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice powinni dokładnie monitorować stan zdrowia dzieci przed, podczas oraz po zakończonych zajęciach.

 

  • Należy przestrzegać wszelkich procedur bezpieczeństwa, związanych np. z zanurzaniem dziecka w wodzie. Takie zanurzenia muszą być ograniczone w liczbie i czasie trwania, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. W trakcie początkowych lekcji kontroli oddechu zanurzenia małych dzieci powinny być krótkie (1-3 sekundy) i niezbyt częste (poniżej 6 na lekcję). Lekcje pływania dla początkujących adeptów pływania nie powinny trwać dłużej niż 30 minut.

 

Wielość korzyści jakie płyną z uczestnictwa w zajęciach na basenie dla Ciebie i Twojego malucha jest nie do przecenienia! Rozwój ruchowy i umysłowy, a przede wszystkim radość i poczucie bliskości z dzieckiem warta jest każdego wysiłku. Dzieci są bardzo otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń oraz chętne do komunikacji i interakcji z otoczeniem. Ich ciała są elastyczne i gotowe do rozwoju. Woda stymuluje zmysł dotyku oraz umiejętności ruchowe, a także bardzo relaksuje. Wspólne – rodzica i malucha – przyjemne doświadczenia w wodzie wyzwalają w dziecku poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, które procentują w późniejszym życiu.

 

Beata Morawska, Splash About Polska

 

Szkoły pływania dla dzieci i niemowląt - wskazówki

YouTube splash about
facebook splash about

Kontakt:

 

tel: +48 733 531 534

w godz. 11.00-14.00

 

email: info@splashabout.pl

 

Polityka Prywatności

Nasz Adres:

 

ul. Julianowska 61

05-500 Piaseczno 

 

BM Consulting Beata Morawska

NIP: 951-202-59-53