Splash About - pływanie dzieci i niemowląt

pływanie dzieci, pianki dla dzieci, kamizelka do pływania, stroje kąpielowe UV, pieluszki na basenpływanie dzieci, pianki dla dzieci, kamizelka do pływania, stroje kąpielowe UV, pieluszki na basenpływanie dzieci, pianki dla dzieci, kamizelka do pływania, stroje kąpielowe UV, pieluszki na basenpływanie dzieci, pianki dla dzieci, kamizelka do pływania, stroje kąpielowe UV, pieluszki na basen

Szkoły pływania dla dzieci i niemowląt - wskazówki

Pływanie dzieci >>
  • Samodzielna wizyta na basenie lub uczestniczenie w lekcjach pływania dla dzieci lub niemowląt powinno odbywać się w radosnej atmosferze i bezpiecznym otoczeniu, co pozwoli w pełni pobudzić społeczny, intelektualny, fizyczny i emocjonalny rozwój dziecka.
  • Nauka pływania powinna być zindywidualizowana i oparta o indywidualne możliwości i predyspozycje dziecka. Dzieci powinny uczyć się pływania w systemie jeden na jeden – z jednym nauczycielem (z udziałem rodzica lub bez jego obecności w wodzie) lub w grupie, gdzie każdemu dziecku towarzyszy rodzic lub inny opiekun, które dziecko dobrze zna.
  • Lekcje nauki pływania powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli pływania, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia w zakresie nauki pływania dzieci i niemowląt, rozwoju dzieci oraz ratownictwa wodnego. Dzieci w różnym wieku różnią się znacznie potrzebami i poziomem rozwoju – nauczyciele powinni umieć dostosowywać się do indywidualnych potrzeb danej grupy wiekowej.
  • Rodzice dzieci z problemami zdrowotnymi powinni poinformować o tym szkołę pływania przed rozpoczęciem zajęć. Rodzice powinni dokładnie monitorować stan zdrowia dzieci przed, podczas oraz po zakończonych zajęciach.
  • Należy przestrzegać wszelkich procedur bezpieczeństwa, związanych np. z zanurzaniem dziecka w wodzie. Takie zanurzenia muszą być ograniczone w liczbie i czasie trwania, zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci. W trakcie początkowych lekcji kontroli oddechu zanurzenia małych dzieci powinny być krótkie (1-3 sekundy) i niezbyt częste (poniżej 6 na lekcję). Lekcje pływania dla początkujących adeptów pływania nie powinny trwać dłużej niż 30 minut.

strój kąpielowy dla dzieci do nauki pływaniaWielość korzyści jakie płyną z uczestnictwa w zajęciach na basenie dla Ciebie i Twojego malucha jest nie do przecenienia! Rozwój ruchowy i umysłowy, a przede wszystkim radość i poczucie bliskości z dzieckiem warta jest każdego wysiłku. Dzieci są bardzo otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń oraz chętne do komunikacji i interakcji z otoczeniem. Ich ciała są elastyczne i gotowe do rozwoju. Woda stymuluje zmysł dotyku oraz umiejętności ruchowe, a także bardzo relaksuje. Wspólne – rodzica i malucha – przyjemne doświadczenia w wodzie wyzwalają w dziecku poczucie bezpieczeństwa i szczęścia, które procentują w późniejszym życiu.

BM, Splash About Polska

wróć